Wprowadzenie do programu "Środowisko wychowawcze Księdza Bosko"

Wprowadzenie

Jesteśmy wezwani, aby studiować Księdza Bosko i – poprzez wydarzenia jego życia – poznawać go jako wychowawcę i pasterza, założyciela, przewodnika i prawodawcę. Chodzi tutaj o poznanie, które prowadzi do miłości, naśladowania i wzywania go[1]. To wskazanie IX następcy Księdza Bosko, Przełożonego Generalnego Salezjanów ks. Pascuala Cháveza Villanevy, nie przestaje być aktualne, dlatego proponujemy nauczycielom i wychowawcom salezjańskich szkół, przedszkoli, ośrodków wychowawczych drogę z Księdzem Bosko, na której on sam będzie przewodnikiem. Chcemy, żeby ta intelektualna wędrówka stała się przygodą, czasem odkryć, inspiracji, dojrzewania do roli wychowawcy.

Salezjańskie dzieło wychowania jest darem Ducha Świętego i owocem współpracy Księdza Jana Bosko z Duchem Świętym. To dziedzictwo jest tak bardzo cenne, że warto poświęcić czas na jego poznanie i przyjęcie. Proces dojrzewania wymaga czasu. Jest to czas konkretny, formacyjny, ukierunkowany na doskonalenie umiejętności pedagogicznych i postawy duchowej, czego spodziewanym efektem ma być salezjański styl organizowania i prowadzenia pracy wychowawczej.

Podstawę programu stanowi dzieło Jana Bosko, Wspomnienia Oratorium św. Franciszka Salezego 1815-1855, przekład na język polski: Krystyna Kozak, z wydania pod redakcja Aldo Giraudo (Roma, Libreria Ateneo Salesiano, 2011).

Ksiądz Bosko żył w latach 1815-1888. Czas powstawania Wspomnień Oratorium to lata 1873-1875. Autor kilkakrotnie przeglądał je, poprawiał i uzupełniał. Ostatnie polskie wydanie nakładem Wydawnictwa Salezjańskiego pochodzi  z 2015 r. Wspomnienia obejmują okres 1815-1855, czyli od urodzenia Księdza Bosko do dziesięciolecia uważanego za decydujące w jego życiu.

Itinerarium[2] Jana Bosko – przewodnik chronologiczny po Wspomnieniach Oratorium

1815 r. rok kongresu wiedeńskiego i rok narodzenia Jana Bosko. Rodzice: Franciszek Bosko (1774-1817) i Małgorzata Occhiena (1788-1856)

1815-1830 – wychowanie w rodzinie, na terenie Castelnuovo d’Asti

1831-1835 – szkoła średnia

1835-1841 – studia seminaryjne w Chieri

1841-1844 – trzy lata pogłębienia teologiczno-duszpasterskiego w Konwikcie Kościelnym w Turynie

1844 – przejmuje obowiązki kapelana dzieł markizy Barolo w peryferyjnej dzielnicy Valdocco

1846 – Oratorium znajduje stałe miejsce w domu Pinardiego

1847 – otwiera drugie Oratorium, w dzielnicy Porta Nuova

Dwulecie przełomu 1848-1849

1851-1852 – buduje kościół św. Franciszka Salezego

1850-1860 – decydujące dziesięciolecie w życiu św. Jana Bosko

 


[1] Chiavez Pascual V., Komentarz do Wiązanki 2012, Kraków 2012, ISBN 978-62127-32-0, s. 4.

[2] Na podstawie: Ksiądz Bosko w historycznym kontekście swoich czasów, Pod redakcją Francesco Motto, José Manuel Prellezo, Aldo Giraudo [w:] Źródła Salezjańskie. 1. Ksiądz Bosko i jego dzieło. Antologia, Salezjański Instytut Historyczny, Kraków 2016, ISBN 978-83-65323-13-2


© IFMA PLJLast modified: Friday, 1 October 2021, 5:01 PM