Jak czytać "Wspomnienia Oratorium"?


Metoda – spotkanie ze słowem

Najważniejszą dynamiką realizacji programu jest spotkanie ze słowem. Nauczyciel najpierw czyta wskazany fragment Wspomnień Oratorium i szukając odpowiedzi na postawione pytania, stara się zrozumieć osobę Księdza Bosko i środowisko wychowawcze, w którym krystalizował się system prewencyjny. Dopiero na kolejnym etapie otrzymuje formularz o nazwie KARTA PRACY, zawierający komentarz do zagadnień. Treść Wspomnień nie jest zbyt obszerna, jak na zapis mający objąć czterdzieści lat życia Księdza Bosko. Autor dokonał wyboru. To jest owoc wieloletniej refleksji.

Dlaczego Wspomnienia Oratorium?

Wspomnienia Oratorium są „historią oratorium bardziej «teologiczną» i pedagogiczną niż realną”[1]. Są one wizją teologiczno-pedagogiczną doświadczeń Księdza Bosko. Pamięć o tej perspektywie powinna towarzyszyć realizującym program i stanowić klucz do lektury tego „świadectwa wiary Księdza Bosko i jego interpretacji dzieł Boga we własnym życiu”. 

Wspomnienia Oratorium rzucają światło na wymiar charyzmatyczny, duchowy i pedagogiczny dzieła Księdza Bosko[2]. Przekazany przez niego „paradygmat” teologiczno-pedagogiczny wymaga odczytania na nowo i uwzględnienia zaistniałych przemian w sposobie myślenia i stylu życia w wymiarze osobistym, rodzinnym, religijnym, kulturowym, ekonomiczno-społecznym i politycznym. Pamiętamy, że Ksiądz Bosko był mocno osadzony w realiach XIX wieku. Perspektywa historyczna może stanowić trudność w zrozumieniu Księdza Bosko, a niektóre wzorce i postawy życiowe, ukazywane przez niego, mogą wydawać się nieco odległe i trudne do proponowania dzisiaj[3].

Mając to wszystko na względzie, współczesny nauczyciel – wychowawca w placówce salezjańskiej konfrontuje się z opowieścią Księdza Bosko. To osobiste spotkanie jest najważniejsze. Oferowany w programie komentarz nie musi i nie zamierza powiedzieć wszystkiego, co możliwe, a nawet potrzebne. Wierzymy, że słowo świadectwa działa i podpowiada kierunki rozwoju według osobistych potrzeb każdego, kto realizuje program. Wierzymy, że szata historyczna nie odbierze nam żywego Księdza Bosko, naszego Mistrza w sztuce wychowania.

Słowo – narzędzie wychowawcy – dobrego pasterza

Czytanie Księdza Bosko można porównać do czytania Biblii. Jest to czytanie medytacyjne, praktyka, u podstaw której leży wiara, że słowo jest Dabar – działające. Wspomnienia Oratorium to nasza salezjańska biblia, zdolna nas ożywić i zapalić do podjęcia dzieła wychowania. Uderzający prostotą przekaz zawiera ziarna charyzmatu – życie, które się udziela i zaprasza do włączenia się, czyniąc nas synami i córkami Księdza Bosko w powołaniu wychowawczym. Otrzymaliśmy jako dziedzictwo drogę Dobrego Pasterza. Możemy ją odkryć w Słowie Bożym, ale też w słowie Księdza Bosko.

Istnieje bogata literatura w języku polskim, poświęcona Księdzu Bosko, a dołączony do programu spis ułatwia dotarcie do niej. Wszystkie treści programowe znajdują tam rozwinięcie i pogłębienie.

 


[1] Giraudo Aldo, „Wstęp” do: Jan Bosko, Wspomnienia Oratorium św. Franciszka Salezego 1815-1855, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2015, ISBN 978-83-7201-452-8 s. 12.

[2] Aby to zrozumieć, warto się zapoznać ze Wstępem ks. Aldo Giraudo do tekstu Wspomnień Oratorium (Jan Bosko, Wspomnienia Oratorium św. Franciszka Salezego 1815-1855, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2015). Program jest realizowany w oparciu o to wydanie.

[3] W niniejszym akapicie zostały zawarte spostrzeżenia ks. Zenona Klawikowskiego SDB (konsultacja merytoryczna).

 

Literatura

 1. Artime Angel Fernandez, Komentarz do wiązanki 2015, Poligrafia Salezjańska, Kraków 2015, ISBN 978-83-62127-87-0
 2. Artime Angel Fernandez, Komentarz do wiązanki 2018, Poligrafia Salezjańska, Kraków 2018, ISBN 978-83-65323-34-7
 3. Bosko Jan, Wspomnienia Oratorium św. Franciszka Salezego 1815-1855, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2015, ISBN 978-83-7201-452-8
 4. Buksa Stanisława SDB, Doświadczenie wychowawcze św. Jana Bosko w służbie ewangelizacji, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7201-390-3
 5. Chmielewski Marek SDB, Słówka niokrojone, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2013, ISBN 978-83-7201-445-0
 6. Cian Luciano, Wychowanie w duchu ks. Bosko, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2001, ISBN 83-7201-111-7
 7. Cian Luciano, System zapobiegawczy św. Jana Bosko, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2001, ISBN 83-7201-109-5
 8. Duchowość salezjańska w zarysie, Towarzystwo Świętego Franciszka Salezego Inspektoria polska pw. św. Jacka Kraków, Kraków 2007, ISBN 978-83- 88659-50-8.
 9. Jan Paweł II, Ojciec i nauczyciel młodzieży, List Ojca Świętego Jana Pawła II do Księdza Egidio Vigano Przełożonego Generalnego Towarzystwa Św. Franciszka Salezego w setną rocznicę śmierci św. Jana Bosko
 10. Jankowski Stanisław, Biblijne źródła charyzmatu i systemu wychowawczego świętego Jana Bosko, Towarzystwo Naukowe Świętego Franciszka Salezego, Warszawa 2016, ISBN 978-83-7201-470-2
 11. Jestem wychowawcą, Pod redakcją Kazimierza Franczaka, Biblioteka Zagadnień Młodzieżowych, Salezjański Instytut Wychowania Chrześcijańskiego, Warszawa 2004, ISBN 83-921345-0-8
 12. Karta Tożsamości Charyzmatycznej Rodziny Salezjańskiej Księdza Bosko
 13. Katechizm Kościoła Katolickiego
 14. Salezjańskie Duszpasterstwo Młodzieżowe. Podstawa Programowa. Dykasteria Salezjańskiego Duszpasterstwa Młodzieżowego, Rzym 2014.
 15. Sny Księdza Bosko, Pod redakcją Piotra Zerbino, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2004, ISBN 83-7201-170-2
 16. Vecchi Juan Edmundo SDB, Duchowość salezjańska, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1999, ISBN 83-7201-074-9
 17. Vecchi Juan Edmundo SDB, Strażnicy marzeń z palcem na myszce. Wychowawcy w dobie informatyki, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2001, ISBN 83-7201-112-5
 18. Villanueva Pascual Chávez, Komentarz do Wiązanki 2011, Kraków 2011, Poligrafia Salezjańska, ISBN 978-83-62127-19-1
 19. Villanueva Pascual Chávez, Komentarz do Wiązanki 2012, Kraków 2012, Poligrafia Salezjańska, ISBN 978-83-62127-32-0
 20. Villanueva Pascual Chávez, Komentarz do Wiązanki 2013, Kraków 2013, Poligrafia Salezjańska, ISBN 978-83-62127-47-4
 21. Villanueva Pascual Chávez, Pod tchnieniem Ducha. Tożsamość charyzmatyczna i pasja apostolska, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2010, ISBN 978-83-7201-408-5
 22. Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki, Aby mieli życie i mieli je w obfitości. Ukierunkowania dla wychowawczego posłannictwa CMW, Warszawa 2006
 23. Źródła Salezjańskie. 1. Ksiądz Bosko i jego dzieło. Antologia, Salezjański Instytut Historyczny, Kraków 2016, ISBN 978-83-65323-13-2
 24. Źródła Salezjańskie. 1. Ksiądz Bosko i jego dzieło. Część 2. Antologia, Salezjański Instytut Historyczny, Kraków 2016, ISBN 978-83-65323-13-2
 © IFMA PLJ


Last modified: Friday, 1 October 2021, 5:10 PM